Version 1.0

Den nationale kræftplan

Sundhedsministeriet02-03-2000

National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen Februar 2000

Sundhedsministeren nedsatte i maj 1998 en Kræftstyregruppe på baggrund af en offentlig debat om kræftbehandlingens kvalitet og resultater i Danmark sammenlignet med landene omkring os. Formålet med nedsættelse af styregruppen var at belyse mulighederne for at forbedre kræftbehandlingen i Danmark, med henblik på at nedsætte dødeligheden som følge af kræft.