Version 1.0

Regeringens statusrapport om tilbuddene til sindslidende 2000

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet27-02-2002

Udbygningen af tilbuddene til sindslidende har i en årrække været et højt prioriteret indsatsområde. Den nye regering ønsker at fastholde denne prioritering.