Version 1.0

Den offentlige indsats på alkoholområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen01-10-2002

Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen.

"Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen i alkoholforbruget og i den danske alkoholkultur og belyser sammenhængen mellem forbrugsniveauet og de samfundsmæssige konsekvenser af alkoholforbruget. Den eksisterende indsats inden for alkoholbehandling og -efterbehandling samt tilgrænsende forebyggelsesforanstaltninger beskrives. Der gives en karakteristik af målgruppen, der modtager behandling og af særlige målgruppers problemer. Der afdækkes en række problemområder inden for forebyggelses-, behandlings- og efterbehandlingsindsatsen og navnlig vedrørende koordination og sammenhæng i indsatsen. På baggrund heraf fremsættes en samlet strategi for indsatsen på alkoholområdet i form af en række anbefalinger".