Version 1.0

Sund hele livet

Regeringen20-09-2002

Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundhed 2002 - 2010

Regeringen har siden 2001 haft fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Med sundhedsprogrammet ”Sund hele livet ”, som regeringen fremlagde i 2002, blev der fastsat mål for udvalgte risikofaktorer og otte folkesygdomme.

Regeringen har efterfølgende med  ” Sundhedspakke 2009 ” fremlagt en national handlingsplan for forebyggelse. Den nationale handlingsplan for forebyggelse ligger i naturlig forlængelse af Sund hele livet, bl.a. med dens fokus på indsatser over for de væsentligste risikofaktorer kost, rygning, alkohol og motion.