Version 1.0

Rehabilitering af kræftpatienter

Amtsrådsforeningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet04-04-2003

Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af kræftpatienter.

Rehabilitering af kræftpatienter er blevet et mere aktuelt emne i Danmark, idet flere og flere personer får konstateret kræft, og flere overlever deres kræftsygdom eller lever længere tid med den. Antallet af nye kræfttilfælde i Danmark er steget fra omkring 9.000 i 1940’erne til mere end 30.000 i 1998. I dag er der omkring 200.000 danskere, der lever med en kræftsygdom eller følgerne heraf. I år 2020 forventes antallet af nye årlige kræfttilfælde at være steget med 44 pct. sammenlignet med niveauet i midten af 1990’erne.