Version 1.0

Rapport om evaluering af det udvidede frie sygehusvalg

Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet20-02-2004

Amtsrådsforeningen og regeringen har i økonomiaftalen for 2004 aftalt at evaluere det udvidede frie sygehusvalg. Det overordnrede formål med evalueringen er, at belyse erfaringerne med den udvidede fritvalgsordning for at etablere et grundlag for at tage stilling til, om der er behov for ændringer i ordningen set ud fra et politisk, patientmæssigt, økonomisk og styringsmæssigt perspektiv.