Version 1.0

Redegørelse om hjælp til familer med handicappede børn

Indenrigs- og Sundhedsministeriet27-01-2004

Redegørelsen er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Socialministeriet.

Denne redegørelse er udarbejdet på baggrund af Folketingsvedtagelse V 105, som blev enstemmigt vedtaget den 13. maj 2003 i forlængelse af forespørgsel F 61 om fosterdiagnostik.

Af V 105 fremgår det bl.a., at ”Det skal sikres, at gravide ikke føler sig tvunget til at få en abort på grund af manglende økonomiske eller sociale hjælpeforanstaltninger. Derfor opfordrer Folketinget regeringen til, […] at fremlægge en redegørelse i Folketinget i den kommende samling om de eksisterende hjælpemuligheder for familier, der venter eller har børn med handicap og om regeringens fremtidige planer på området”