Strukturaftale

22-06-2004

Aftale om strukturaftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er enige om, at der er behov for en reform af rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og den offentlige service.

Målet med reformen er at fastholde og videreudvikle en demokratisk styret offentlig sektor, hvor der er etableret et solidt fundament for en fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund.