Version 1.0

Sundhedssektoren i tal - 2002-2003

Indenrigs- og Sundhedsministeriet24-06-2004

I denne publikation sættes fokus på økonomi og aktivitet i sundhedssektoren samt på danskernes almindelige helbredstilstand. Publikationen er tænkt som et opslags-værk for alle med interesse for sundhedspolitiske forhold.

Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele heraf er tilladt med tydeligt kildeangivelse.

Omslag, grafisk produktion og tryk: GraPhia

Printed in Denmark 2004-02-01

ISSN 1395-2528

ISBN 87-7601-090-2 (elektronisk udgave)

ISBN 87-7601-089-9 (trykt udgave)