Version 1.0

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud13-05-2004

Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Betænkningen ”Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler” er afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud. Betænkningen indeholder en række forslag til ændringer af medicintilskudssystemet, apotekernes udlevering, konkurrenceforhold, lægemiddelordination og lægemiddelanvendelse med henblik på en mere økonomisk effektiv og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler i Danmark.