Version 1.0

Undersøgelse af psykiatrilovsrevisionen af 1999

Indenrigs- og Sundhedsministeriet27-07-2005

Se den samlede rapport, sammenfatning og bilagsmateriale.

Rapport vedrørende undersøgelse af virkningerne af psykiatrilovsrevisionen af 1999. Undersøgelsen er iværksat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og gennemført af Rambøll Management i konsortium med Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt (CEPS). Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. maj 2004 – 1. maj 2005.