Version 1.0

Produktivitet på sundhedsområdet - åbenhed og fokus

Indenrigs- og Sundhedsministeriet05-09-2005

Danmark skal op i førerfeltet med hensyn til at skabe åbenhed om produktivitet i sundhedsvæsenet. Offentlige produktivitetsmålinger kan stille skarpt på sygehusvæsenets præstationer, sætte fokus på de gode arbejdsgange, og sikre mere sundhed for pengene. Pjecen præsenterer regeringens målsætninger for produktivitet på sundhedsområdet, som både omhandler åbenhed og øget fokus på forbedrende tiltag.

Et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er det ambitiøse mål, som regeringen har sat sig.

Det kræver de nødvendige ressourcer. Derfor har vi øget bevillingerne til sundhedsvæsenet massivt i de senere år.

Men virkelig verdensklasse kommer ikke bare af de ressourcer, vi tilfører. Det kræver, at ressourcerne bliver brugt effektivt til gavn for patienterne og skatteyderne. Og det kræver de rigtige rammer, som vi skaber med kommunalreformen.