Version 1.0

Psykisk sygdom og kriminalitet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet07-04-2006

Publikationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Socialministeriet.

Publikationen indeholder bl.a.: en beskrivelse af de seneste 10 års udvikling i kriminaliteten begået af psykisk syge, viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet, en beskrivelse af den aktuelle indsats overfor psykisk syge kriminelle og sammenhængen heri samt anbefalinger for den fremtidige indsats på området.