Version 1.0

Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Anden delrapport

Indenrigs- og Sundhedsministeriet06-12-2006

En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, H:S, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) har gennemført den første systematiske måling af produktiviteten for alle sygehusene. Tidligere rapporter har alene sammenlignet produktiviteten på lands-, regions- og amtsniveau.

Hovedresultaterne er, at produktiviteten for sygehussektoren på landsplan er steget med 1,8 pct. fra 2004 til 2005. Endvidere er der i 2005 konstateret forskelle i amternes produktivitet på sygehusområdet med op til 15 pct. i forhold til landsgennemsnittet (ekskl. Bornholm). I lyset af den kommende regionsdannelse er produktiviteten også opgjort for de kommende regioner. Her kan konstateres forskelle i produktivitet på op til 6 pct. mellem de kommende regioner i forhold til landsgennemsnittet. Mellem sygehusene er der konstateret forskelle i produktivitet på op til 51 pct. i forhold til landsgennemsnittet.

Bilag (Excel-fil)