Version 1.0

Sundhedssektoren i tal - september 2006

Indenrigs- og Sundhedsministeriet22-12-2006

Sundhedssektoren i tal er en oversigt over centrale nøgletal på sundhedsområdet, og omfatter sundhedsudgifter, aktivitet, fritvalg, ventetider, arbejdsmarkedet, levetid, dødelighed og sygelighed.