Version 1.0

Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Første delrapport

Indenrigs- og Sundhedsministeriet12-01-2006

En arbejdsgruppe bestående af Amtsrådsforeningen, H:S, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) har gennemført en systematisk måling af sygehussektorens produktivitet på lands-, regions- og amtsniveau.

Hovedresultaterne er, at produktiviteten for sygehussektoren på landsplan er steget med 2,4 pct. fra 2003 til 2004. Endvidere er der konstateret forskelle i regionernes produktivitet for sygehussektoren med op til 7 pct. og op til 14 pct. i amternes produktivitet for sygehussektoren (ekskl. Bornholm).

Bilag (Excel-fil).