Version 1.0

Sundhedssektoren i tal - opdateret juni 2006

Indenrigs- og Sundhedsministeriet07-07-2006

Sundhedssektoren i tal er en oversigt over centrale nøgletal på sundhedsområdet, og omfatter sundhedsudgifter, aktivitet, fritvalg, ventetider, arbejdsmarkedet, levetid, dødelighed og sygelighed.

Publikationen udgives fra april 2005 kun elektronisk og vil blive opdateret løbende, når der foreligger nye tal.

Læs også Nøgletal for Sundhedssektoren - resumé