Version 1.0

Takststyring i de nye regioner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet10-05-2006

Sygehusene vil de kommende år i stigende grad blive finansieret afhængig af deres præsterede aktiviteter.

Det er regeringens målsætning, at den aktivitetsbestemte andel af sygehusenes bevillinger over en årrække skal øges fra de nuværende 20 pct. til 50 pct. En øget takstandel er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at sikre en effektiv takststyring. Regionerne bør således videreudvikle de eksisterende takststyringsmodeller og det underliggende styringsgrundlag på en række centrale områder. Det er konklusionen i rapporten Takststyring i de nye regioner, som er udarbejdet af en statslig arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand).