Version 1.0

Nanoteknologi og sundhed - december 2007

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse21-12-2007

En tværministeriel arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Fødevareinstituttet (DTU) og Dansk Standard har udarbejdet rapporten Nanoteknologi og Sundhed.

I rapporten foretages en gennemgang af lovgivningen på nanoteknologiområdet i relation til menneskers sundhed. Arbejdsgruppen konkluderer, at forskning, udvikling og anvendelse af nanoteknologi er omfattet af eksisterende lovgivning. På den baggrund er det ikke arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for en særskilt nanolovgivning. Arbejdsgruppen vurderer imidlertid, at der løbende, og bestemt af den fremtidige udvikling, vil være behov for at vurdere og evt. tilpasse regler og bekendtgørelser mv. inden for rammerne af den eksisterende lovgivning.