Version 1.0

Patienters oplevelser på landets sygehuse - 2006 tabelsamling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet26-02-2007

Denne tabelsamling indeholder tabeller fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2006 (LUP 2006).