Version 1.0

Offentliggørelse af konklusioner fra KREVI's analyse af de seks danske strålecentre og rapporten ABC-analyse af stråleterapien

Sundhedsstyrelsen06-01-2007

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut har foretaget en analyse af de seks danske strålecentre. Konklusionerne fra analysen kan læses her.

Omkostninger i den danske stråleterapi

Hermed foreligger en revideret udgave af rapporten ”ABC-analyse af stråleterapien”. Revisionen skyldes en fejl i beregningen på de jyske strålecentre. Justeringen ændrer dog ikke, at der er væsentlige forskelle i omkostningerne og dermed et potentiale for, at centrene kan lære af hinanden.

Rapporten af 6. juni 2007 erstatter hermed rapporten af 31. maj 2007. Den reviderede rapport kan læses her.

DSI har gennemført analysen af de seks strålecentre for KREVI. Uddybende hovedrapport kan ligeledes læses her.

Konklusioner fra krevis analyse af de seks danske strålecentre (2).pdf

Afrapportering - abc på stråleterapien.pdf