Version 1.0

Evaluering af taksstyring på sygehusområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet13-07-2007

Et udvalg bestående af H:S, Amtsrådsforeningen, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) har gennemført en evaluering af takststyring på sygehusområdet.Evalueringen viser, at takststyring har bidraget til øget aktivitet og faldende ventetider, ligesom takststyring har medvirket til at skabe større fokus på omkostningsproduktivitet i sygehusvæsenet.

Resumé:

Et udvalg bestående af Amtsrådsforeningen, H:S, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har gennemført en evaluering af takststyring på sygehusområdet.

Evalueringen viser overordnet, at indførelsen af takststyring har bidraget til øget aktivitet og faldende ventetider, ligesom takststyring har skabt større fokus på omkostningsproduktivitet i sygehusvæsenet. Samtidig er indførelsen af takststyring ikke blevet fulgt af stigende udgifter, ligesom der ikke overordnet set er sket en ændret behandlingssammensætning på sygehuse.