Version 1.0

Sundhedssektoren i tal - juni 2007

Indenrigs- og Sundhedsministeriet29-06-2007

Sundhedssektoren i tal er en oversigt over centrale nøgletalt på sundhedsområdet, og omfatter sundhedsudgifter, aktiviteter, fritvalg, ventetider, arbejdsmarkedet, levetid, dødelighed og sygelighed.