De samfundsmæssige konsekvenser af svær overvægt

04-05-2007

Rapporten baseres bl.a. på to studier, der belyser de økonomiske konsekvenser af svær overvægt for hhv. sundhedsområdet og arbejdsmarkedet

Rapporten baseres bl.a. på to studier, der belyser de økonomiske konsekvenser af svær overvægt for hhv. sundhedsområdet og arbejdsmarkedet. Studiet af sundhedsområdet er foretaget af forskningsassistent Ann Louise Worre-Jensen, adj. professor Berit L. Heitmann og professor Thorkild IA Sørensen, Institut for Sygdomsforebyggelse, mens seniorforsker Vilhelm Borg, statistiker Harald Hannerz og seniorforsker Kim Lyngby Mikkelsen fra Arbejdsmiljøinstituttet har udarbejdet studiet af de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedet.