Version 1.0

Rapport om evaluering af sygehusenes information til henviste patienter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet30-05-2007

De offentlige sygehuse har med virkning fra den 1. januar 2005 fået en udvidet pligt til at informere henviste patienter.