Version 1.0

Rapport fra udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet14-09-2007

Udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet fremlægger i dag forslag til nye vilkår for private sygehuse og klinikkers samarbejde med den offentlige sektor efter den udvidede fritvalgsordning.

Ny rapport

Udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet fremlægger i dag forslag til nye vilkår for private sygehuse og klinikkers samarbejde med den offentlige sektor efter den udvidede fritvalgsordning.

Rapporten med forslagene kan hentes i en printevenlig udgave nedenfor.

Udvalget

Udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet blev sammensat, fordi det ikke lykkedes Amtsrådsforeningen og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark at nå til enighed om takstniveauet for indgåelse af aftaler med private sygehuse/klinikker for 2006.

Det betød, at indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte taksterne for de områder, der ikke kunne opnås enighed om. Parterne har siden forlænget de eksisterende aftalevilkår for 2006 først frem til 1. april 2007 og derefter til 1. oktober 2007.