Version 1.0

Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Tredje delrapport

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse11-01-2008

En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) har gennemført den tredje systematiske måling af produktiviteten i sygehussektoren.

En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) har gennemført den tredje systematiske måling af produktiviteten i sygehussektoren. Hovedresultatet er, at produktiviteten for sygehussektoren på landsplan er steget med 1,9 pct. fra 2005 til 2006. I lighed med opgørelsen for 2005, er der i 2006 konstateret forskelle i sygehusenes produktivitet på sygehusområdet. Sygehusenes produktivitet varierer således med op til 20 pct. omkring landsgennemsnit når der ses bort fra tre mindre sygehuse med mere ekstreme produktivitetstal. I lyset af regionsdannelsen er produktiviteten også opgjort på regionsniveau. Her kan konstateres forskelle i produktivitet på op til 8 pct. mellem regionerne i forhold til landsgennemsnittet.

Bilag (Excel-fil)