Version 1.0

Dansk sundhedsforskning - status og perspektiv

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse01-06-2008

Hovedrapport og sammenfatning

Sundhedsforskningen er det største forskningsfelt i Danmark og kan derfor med rette betegnes som dansk forskningslokomotiv.

Sundhedsforskning af høj international kvalitet er afgørende for, at det danske sundhedsvæsen kan tilbyde behandling i verdensklasse.