Version 1.0

Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse27-06-2008

Rapporten indeholder 9 anbefalinger til styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med psykiske problemer. Under hver af de 9 anbefalinger foreslås ialt 24 konkrete tiltag

Ministeriet offentliggøre idag rapport om Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien. Rapporten indeholder 9 anbefalinger til styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med psykiske problemer. Under hver af de 9 anbefalinger foreslås ialt 24 konkrete tiltag.
 
Det er håbet, at regioner og kommuner vil anvende rapportens anbefalinger inden for de gældende økonomiske rammer, som inspiration i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen over for psykisk syge børn og unge i forbindelse med indførelsen af den udvidede ret til undersøgelse og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og at rapporten kan bidrage til arbejdet med at udvikle samarbejdet på området, herunder indgå som inspiration i forbindelse med udarbejdelse af de obligatoriske sundhedsaftaler om indsatsen for sindslidende.

Brev fra ministeren for sundhed og forebyggelse.pdf