Version 1.0

Rapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse13-06-2008

Formålet med rapporten er, at give kommunerne et bedre grundlag for den forebyggende indsats, herunder bidrage til kommunernes videre arbejde med styring af de kommunale sundhedsudgifter, bl.a. ved at undgå at kommunernes borgere unødigt indlægges på sygehus.

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer i de kommende år. Servicen skal udvikles samtidigt med, at der er begrænsede rammer for væksten i de offentlige udgifter, og det bliver vanskeligere at rekruttere arbejdskraft. For at imødekomme disse udfordringer, er der behov for at overveje, hvordan de eksisterende ressourcer anvendes bedst muligt, således at der kan skabes mest mulig sundhed for pengene, herunder at de specialiserede ressourcer i sundhedsvæsenet forbeholdes dem med størst behov.