Version 1.0

Rapport om incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet - maj 2008

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse29-05-2008

Rapporten analyserer incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet, særligt inden for det specialiserede ambulante genoptræningsområde. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og er en opfølgning på økonomiaftalen for 2008