Version 1.0

Rapport fra arbejdsgruppen om hurtigere visiterende undersøgelse af patienter til de særlige behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse03-03-2008

I rapporten fremsættes en række anbefalinger til, hvordan der inden for de nuværende ressourcemæssige rammer kan sikres hurtigere visiterende undersøgelser med henblik på at udpege det rigtige behandlingstilbud til den enkelte.