Version 1.0

Rapport: Almen praksis' rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse10-11-2008

Som opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund og økonomiaftalen for 2008 har regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL nedsat et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvori bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Almen Medicin har deltaget.

Udvalget har gjort brug af ekstern konsulentbistand til at få udarbejdet undersøgelser og analyser til inspiration og brug i udvalgsarbejdet. Dels ”Tilrettelæggelse af flerlægepraksis – best practise organisering i Danmark.”. Dels ”Effektiv organisering af almen praksis – erfaringer fra udlandet.” Der er også link til disse baggrundsrapporter.

De 2 underliggende konsulentrapporter: