Version 1.0

Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse01-10-2008

Ministeriet offentliggør i dag rapporten ”Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark”. Rapporten sammenfatter resultaterne af en omfattende analyse af henvisningsmønster og -årsager i almen praksis i Danmark foretaget i samarbejde med Finansministeriet, Sundhedssty-relsen, Danske Regioner og KL.

Rapporten ”Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark” er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Styregruppen for tværoffentligt samarbejde (STS) med repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

Rapportens hovedkonklusioner fremgår af boks 1 side 6 ff. i rapporten.

Rapporten analyserer og sammenfatter bl.a. resultaterne af rapporterne: