Version 1.0

Visioner for sundhedsforskning i Danmark

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse24-04-2009

Temaer for arbejdet i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS).

Sundhedsforskning er målt på økonomi det største forskningsfelt i Danmark og kan med rette betegnes som dansk forsknings lokomotiv. På flere områder hører dansk sundhedsforskning til i verdenseliten og er således med til at placere Danmark på verdenskortet.