Version 1.0

Analyse af sygehusmedicin

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse25-05-2009

En ny rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin viser, at Danmark - hvor der er fri prisdannelse på medicin - betaler mere for sygehusmedicinen end flere af landene omkring os. Hvis Danmark kan indkøbe medicinen til samme priser som i Norge eller England, der har indført priskontrolsystemer, kan der indhentes besparelser på sygehusmedicinen.