Version 1.0

Status for genoptræningsområdet

Sundhedsstatistik15-05-2009

Rapporten beskriver udviklingen i aktivitet, udgifter og frit valg på genoptræningsområdet i 2007 og 2008. Desuden gør rapporten status for de anbefalede initiativer på genoptræningsområdet, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i økonomiaftalen for 2009.

Der er gennemført tre spørgeskemaundersøgelser. Se regioner, kommuner og sundhedspersonalets svar neden for. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand).