Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2009

12-11-2009

Med denne undersøgelse tages der hul på et nyt koncept for de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser – LUP. Det er håbet, at undersøgelsen nu bliver et endnu bedre redskab i sygehusenes arbejde med kvalitetsudvikling

Undersøgelsen er hidtil gennemført hvert andet år siden 2000 og frem til 2006. Fra 2009 er der taget et nyt design i brug, hvilket har forbedret undersøgelsen på en række områder. Undersøgelsen omfatter flere patienter, idet både indlagte og ambulant behandlede patienter spørges. Patienter, der er behandlet på privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg, er inkluderet. Og for at resultaterne bedre kan bruges på sygehusene, er undersøgelsen gennemført på afdelingsniveau. Det nye koncept betyder endvidere, at undersøgelsen gennemføres hvert år, så der løbende gives feedback til sygehusene og regionsrådene. På den måde kan LUP’en give et bidrag til et systematisk arbejde med kvalitetsudvikling.