Løbende offentliggørrelse af produktivitet i sygehussektoren - Fjerde delrapport

11-09-2009

Sygehusvæsenet behandler flere patienter end nogensinde før. Behandlingsudbuddet og -tilbuddene stiger konstant, og befolkningen kræver hurtig behandling af god kvalitet.