Version 1.0

Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL07-04-2010

Organisering af indsatsen i kommuner og regioner

Den 12. maj 2009 blev der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og KL aftalt en fælles strategi for udbredelse af initiativer, der kan brige til målrettede, veltilrettelagte og sammenhængende forløb for patienter med behov for rehabiliteirng.