Version 1.0

Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Femte delrapport

Indenrigs- og Sundhedsministeriet29-04-2010

Det er vigtigt at fastholde fokus på at sikre en så effektiv ressourceanvendelse som muligt på sygehusene. Det er som led i denne bestræbelse, at de årlige offentliggørelser og opgørelser af produktivitet i sygehussektoren skal betragtes.