International benchmarking af det danske sygehusvæsen - februar 2010

11-02-2010

Denne internationale benchmarking sammenligner det danske sygehusvæsen med andre landes sygehusvæsener

International benchmarking af det danske sygehusvæsen er udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I undersøgelsen indgår data fra Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Holland og Frankrig samt gennemsnitstal fra OECD.  

Summary "International benchmarking of the Danish hospital sector - a Summary"