Bedre grundlag for indsatsen på det kommunale sundhedsområde

05-07-2010

Nationale indikatorer skal give et overblik over indsatsen på kommunale sundhedsområder En gennemgang af 13 nationale indikatorer viser, at der på tværs af kommunerne er betydelig variation i indsatsen på seks kommunale sundhedsområder. Samtidig ses det også, at der ikke umiddelbart er en klar sammenhæng mellem udgiftsniveau og serviceniveau. Det tyder på et potentiale, hvis de enkelte kommuner lader sig inspirere af de bedste.

Opgørelsen af nationale indikatorer kan bidrage til udbredelsen af bedste praksis. Ved at gøre data tilgængelig i et samlet overblik får kommunerne et bedre grundlag for at sætte fokus på udvalgte områder og vurdere deres egen sundhedsindsats, prioritering og planlægning i forhold til sammenlignelige kommuner.

De nationale indikatorer er udviklet i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Parterne har valgt i alt 27 indikatorer, hvoraf de 19 blev offentliggjort for første gang den 18. juni 2010 på Sundhedsstyrelsens og Danmarks Statistiks hjemmeside. Samtlige indikatorer forventes offentliggjort i sommeren 2011. Som udgangspunkt opdateres indikatorerne en gang årligt (i maj).

Indikatorerne afdækker udgifter, aktiviteter og resultater på følgende seks kommunale sundhedsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning, hjemmesygepleje, alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og børnesundhed.