Analyse af aktiviteten i sygehusvæsenet

11-06-2010

Der har siden 2001 været fokus på aktiviteten og ventetiderne i sygehusvæsenet. Der er således blevet taget en række initiativer, som skulle øge aktiviteten og sikre en bedre anvendelse af kapaciteten med henblik på at reducere ventetiderne til gavn for patienterne.