Rapport om venteinfo

29-06-2010

Rapporten ”Venteinfo – Forenkling og standardisering af indberetning af ventetider”.

Hovedanbefalingen i rapporten er en justeret definition af opgørelsesmetoden for de fremadrettede ventetider, som er bedre i overensstemmelse med den praksis, der allerede i dag gælder på sygehusene. Anbefalingen vil betyde en lettelse i arbejdsgangene på sygehusafdelingerne.

En anden central anbefaling er, at de der indberetter til venteinfo.dk skal opdatere tallene, så vidt muligt, når ventetiderne ændrer sig markant, dog minimum én gang om måneden.

Rapporten er et af de 14 afbureaukratiseringsinitiativer på sundhedsområdet i regeringens ”Mere tid til velfærd”. Initiativet har baggrund i konsulentanalysen vedr. ”Bedre dokumentation”, som viste forskelle i sygehusenes opgørelse og håndtering af ventetidsoplysninger, som indgår på venteinfo.dk. Det skaber administrativt tidsforbrug, vanskelige arbejdsgange og uensartede oplysninger på venteinfo.dk.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand), Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har udarbejdet rapporten, som kommer med forslag til, hvordan man kan forenkle og standardisere indberetningerne til venteinfo.