Sundhedsvæsenet i nationalt perspektiv juni 2010

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse23-06-2010

Denne publikation er en sammenhængende og overordnet dokumentation af indsatsen i det danske sundhedsvæsen. Publikationen samler en række af de væsentlige indikatorer for indsatsen i sundhedsvæsenet. Indikatorerne falder inden for områderne udgifter og finansiering, arbejdsmarkedet for sundhedsfagligt personale, aktivitet, kapacitet og organisering, frit valg og private sygehuse, ventetider, produktivitet, kvalitet samt endelig livsstil, sygelighed og dødelighed.