Version 1.0

Redegørelse fra ekspertpanelet om kokainmisbrug - maj 2010

Indenrigs- og Sundhedsministeriet05-05-2010

På baggrund af den stigende udbredelse af kokainmisbrug nedsatte den daværende minister for sundhed og forebyggelse i september 2009 et ekspertpanel for at få et samlet billede af situationen og handlemulighederne. Ekspertpanelet blev bedt om at komme med ideer til, hvordan regeringen i samarbejde med landets kommuner kan tage hånd om kokainproblemerne.