Version 1.0

Betænkning om det Videnskabsetiske Komitésystem i Danmark

Udvalg om revision af det videnskabsetiske komitésystem26-03-2010

Betænkning nr. 1515. Udvalget om Revision af det Videnskabsetiske Komitésystem. Marts 2010

Vi har i Danmark et velfungerede videnskabsetisk komitésystem og en god, lang tradition på området, som positivt har bidraget til at give den danske befolkning tillid til at deltage i sundhedsvidenskabelige forsøg.