Klinisk forskning i Danmark

02-11-2010

Tid til handling. Den kliniske forskning har igennem mange år stået stærkt i Danmark – og det gør den også i dag. Men skal det fastholdes, kræves der handling nu.

Konkurrencen om den kliniske forskning er i dag global og hårdere end nogensinde før. Lande som Indien, Kina, Rusland og Brasilien kan i dag levere effektiv klinisk forskning af høj kvalitet, og herved kommer Danmarks hidtil stærke position under pres. De seneste statistikker – både nationale og internationale – viser, at Danmark taber terræn. Det er derfor nødvendigt, at det nøje overvejes, hvordan barriererne for gennemførsel af klinisk forskning i Danmark kan mindskes, og hvordan eksisterende danske styrkepositioner kan udvikles.