Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet07-09-2010

Rapport fra arbejdsgruppen nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF

Som led i implementeringen af regeringens kvalitetsreform af den offentlige sektor blev det i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF besluttet, at regeringen fremlægger en samlet vurdering af det fremtidige behov for efter- og videre-uddannelse på sygeplejerskeområdet.

Omtale i forbindelse med offentliggørelse af rapport